Skultagårdens Ryttarförening

Styrelsen 2023 består av


Ordförande

Åsa Mossbrant


Vice/Protokollförare

Pia Halvorsen Stone


Kassör

Pernilla Andersson


Ledamöter

Kajsa Lindecrantz

Bollan Holgersson


Suppleanter

Emmie Johansson

Annie Stone

Ulrika Johansson

Lisa Holgersson


US

Representanteras Roterande

Ta kontakt