Välkomna till vår klubbsidaPåminner alla om att det är vi tillsammans som skapar de bästa upplevelserna med våra älskade hästar


-All ridning sker med huvudlag, likaså longerar vi med träns på anläggningen av säkerhetsskäl


-Fråga alltid om man önskat ta fram material ex. Bommar eller hinder. Lyssna alltid in svar. Om det inte passar alla ryttare så får man avstå eller avvakta.

Tack!


-Vid All ridning under bokad lektionstid skall ridhusets regler vara kända och ha möjlighet att följas av övriga ryttare i ridhuset.

Av säkerhetsskäl men även för att ge våra elever möjlighet att helt få njuta av alla lärdomar från tränare utan risk för egen och/eller andra ryttares ritter samtidigt.

Tack!


-Vid bokade hoppträningar (se kalender) visa stor hänsyn och avstå att ta fram eget material under pågående lektion.

Av säkerhetsskäl men även för att ge våra elever möjlighet att helt få njuta av alla lärdomar från tränare utan risk för egen och/eller andra ryttares ritter samtidigt.

Tack!


Vi har goda förutsättningar för att hålla vår digitala kalender öppen och bokningbar till alla tränare som klubben godkänt. Nytt för i år är att det krävs ett utdrag ur belastningsregistret för att få arbeta med träning mot barn och unga. (Åsa håller i att säkerställa att det lämnas in)


Klubben önskar arbeta mot utbildning 2023 även i form av fortsatt utbildning till god ridning. För att hjälpa oss alla i ridutveckling oavsett nivå till de som är intresserade. Då håller vi med gratis lokaler till våra tränare som vi så tacksamt tar emot på vår fina anläggning. Alternativet att slippa åka och få, liksom de som kommer till oss får, betala extra för att nyttja annan anläggning uppskattas.

Önskas något här så meddela bara :)

Kunskap för ridutveckling är kul!


När det gäller våra hopptider är de tänkta att hålla samman hoppningen för de som är intresserade. Att samplanera övningar, plocka fram och ta bort tillsammans gör jobbet lite enklare och mycket roligare. Viktigt även att man blir sedd under egen hoppträning genom att man aldrig hoppar ensam om olyckan skulle vara framme. Var rädda om er.

Önskas något annat här så meddela bara :)

Mångfald i träning genom hoppning är kul!

Se vår Facebooksidegrupp för planerade hoppträningar och anmälan


Vi har nu fler aktiva medlemmar än tidigare och har flertalet nya ryttare som väljer att träna med oss. Medlemslistan är iordningställd och det finns mindre familjemedlemskap i år och förra året än tidigare vilket ger färre namn. Men då det är som vi diskuterade på årsmötet större kostnader nu och framöver per medlem så har vi ett gott läge. Hoppas klart alltid på fler glada unga ryttare under 2023 då det är de unga som genererar "mest" pengar från LOKstöd mm.

Vi kan alla stötta med inkomster till vår fina förening i form av tävlingsarrangemang, pay and jumps, programridning och sponsring m.m. 

Önskar man göra projekt för att stötta föreningen så meddela bara :)

Pengar till att göra roliga saker tillsammans i klubben är kul!


Förändrat Underlag för Anläggningsbidrag 2024


Baserat på årets medlemmar mellan 7-25 år 2023 kommer anläggningsbidragen från kommunen grundas i framöver.

Beslut är taget att basera bidragen på årsgruppen 7-25 år vilket är ca 40% av vår klubbs medlemmar.

Detta innebär en minskad intäkt from. 2024.

Styrelsen föreslår att vi försöker öka antalet 7-25 årsmedlemmar i möjligaste mån under året genom att uppmana till familjemedlemskap, i de fall man har familj som passar målgruppen och då kan lägga till syskon i medlemsunderlaget.


Detta innebär en ökad försäkringskostnad. Förhoppningen är trots den ökade kostnaden att föreningen skall få en fortsatt hållbar driftskostnad 2024.

Hör gärna av er med tankar och idéer.Kalender