Integritetspolicy


Integritetspolicy för Skultagårdens Ryttarförening

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter.


Skultagårdens Ryttaförening, organisationsnummer 849600-7991, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.


Vill du läsa vår intregritetspolicy i sin helhet så klickar du HÄR
Vision och värdegrund
Skultagårdens ryttarförenings vision och värdegrund


Skultagårdens ryttarförenings (SURF) vision är att vara en förening där alla respekterar varandra och där medlemmarna känner sig välkomna. Vad som förenar oss är kärleken till hästen och omsorgen om vad som är bäst för hästen.

SURF som förening står för följande begrepp och värden;

Ssäkerhet, samhörighet, samarbete, ha skoj!
Uutveckling, utbildning, uppmuntran, uppnå sina mål!
Rrespekt, rättvisa, alla har någon resurs!
F – vara en förening för fenomenala, festliga, flitiga, fascinerande medlemmar av varierande typ och form

Som medlem i SURF bemöter man andra som man själv vill bli bemött och självklart hejar vi på alla. Vi pratar inte om varandra utan med varandra.

Säkerhet är en prioritet och genomsyrar allt vi gör. Vi strävar konstant efter att höja medvetandet och öka kunskapen om säker hästhantering.

Ungdomarna är framtiden.

Vi respekterar att vi har olika erfarenheter och mål. Vår anläggning är öppen för dignsom vill träna och tävla och för dig som inte vill träna och tävla.

Vi jobbar för att skapa en hållbar miljö, miljöpolicy länk

Vi respekterar att vi ibland tycker olika.

Vi är en demokratisk förening där du som medlem kan vara med och påverka vårt och svenska ridsportförbundets arbete.
Våra stadgar, länk.
Vi som förening följer Svenska Ridsportförbundets beslut och rekommendationer, länk Sv ridsportförbundets hemsida.


Miljöpolicy

Skultagårdens ryttarförening har en helheltsyn kring naturens resurser där hela anläggningen ska belasta miljön så lite som möjligt. 

SURF strävar efter att;


- minska mängden avfall och att det avfall som uppkommer ska tas hand om på ett miljöriktigt sätt för återanvändning, återvinning och destruktion. 


- ständigt förbättra och förebygga negativ miljöpåverkan, genom att försöka minska energianvändningen och genom att hushålla med resurser. 


- följa miljölagstiftningen som utgör basen för miljöarbetet i föreningen


- skapa förutsättningar för att miljö och kretslopp ingår som en naturlig del i verksamheten. 


- ge medlemmarna möjligheter att genomföröa ett aktivi miljöarbeteMål/aktiviteter:


- informera om miljöpolicyn på hemsidan, sociala medier och genom affischer i ridhuset


- öka kunskapen och medvetenheten om miljöfrågor hos medlemmarna


- följa regelverket som gäller natur och miljö


- sortera sopor och ha återvinningskärll för pantburkar


- Utnyttja den digitala tekniken för att undvika onödig pappershantering


- använda timer eller rörelsedetektor för på och avstängning av lampor i allmänna utrummen, toaletter, i ridhuset samt utepaddockar


- använda LED belysning


- använda dörrstängare som drar igen dörrar till uppvärmda utrymmen


- uppdatera värmekällor genom bidrag och egna medel införskaffa energisnåla värmekällor


- använda så lite skadaliga ämnen som möjligt och säkerställa samt minimera användningen av kemiska produkter


- säkerställa att hantering av farligt avfall sker på ett miljövänligt och säkert sätt.